rubriky:

navštivte:

20.4.2011

Pro majitele zahrad přichází s jarem doba opětovných povinností spojených s péčí o rostliny a zeleň, kterou na zahradě mají. Přišla doba prořezávání stromů, které se tímto krokem oživí a omladí. Pokud najdete na své zahradě uschlý strom, je potřeba jej skácet. Mnoho lidí provádí kácení stromů samotných, ovšem velké procento si na to najme odborníky, kteří strom profesionálně skácí. Ideálním se toto řešení zdá v případě, kdy se jedná o rizikové kácení stromů a tedy takové, že hrozí pád stromu na poblíž stojící budovu či kdy strom jinak ohrožuje své okolí.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.