rubriky:

navštivte:

19.7.2010

Pravděpodobně jste už někdy slyšeli pojem oscilátor. Oscilátory neboli generátory harmonických signálů jsou zařízení, která bychom mohli znát ze středoškolské fyziky. Určitě si vybavíte schémata zapojení elektrických přístrojů a tam někde bychom mohli hledat i oscilátory. Rozdělení oscilátorů na RC, LC, krystalové a oscilátory, které využívají záporný diferenciální odpor je pouze jednou z mnoha informací, které jsme se o nich asi učili. A známe třeba princip , na jakém oscilátory fungují? Fyzikálně nadaní lidé asi ano. Většina z nás nejspíš ne, ale hádat by mohl každý, neboť název ledacos napovídá.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.