rubriky:

navštivte:

Scientifica – Milníky světa vědy

Věda je způsob poznání, přičemž poznávat můžeme jak jednotlivé předměty a lidi, tak i jevy a události. Věda již od dob antiky zkoumá a hledá skryté zákonitosti, samotné chápání vědy jako takové se ale v různých historických obdobích poněkud liší. Vědu můžeme dělit podle zkoumaného předmětu, principu či vědecké metody.

Pro lidskou populaci má věda zcela jedinečný a nezastupitelný význam. Díky ní si totiž umíme vysvětlit prakticky vše, co se děje kolem nás. Ať už se jedná o hrátky s čísly nebo prostorové vztahy (např. matematiky a geometrie), nebo jde o člověka a lidskou společnost vůbec (např. sociologie, politologie) či třeba o samotnou přírodu (veškeré přírodní vědy), právě věda nám vždy nabídne odpovědi na otázky, odpovědi, které hledáme. Věda není pouze skupinka badatelů v bílých pláštích, která v laboratořích dělá vědu, věda především objasňuje a vysvětluje svět kolem nás. Veškeré vynálezy a objevy z dřívějších staletí patří dnes k zcela běžnému životu, jsou součástí našich všedních dnů.

Kniha Scientifica čtenáře provází světem vědy a základními vědeckými poznatky a principy, přičemž nezůstává pouze u jednoho oboru, ale nabízí vědeckých oborů hned několik – přes fyziku, matematiku a chemie, až k astronomii, biologii, geologii a medicíně. Kniha každou vědu představuje a vypráví o jejích základních myšlenkách a těch nejdůležitějších vynálezech, které připravily cestu k dnešní moderní době a staly se předchůdci všech současných moderních vynálezů, které dnes dobře známe, využíváme a mnohdy považujeme za samozřejmé. Scientifica zkrátka popisuje všechny významné milníky vědeckého světa.

Knihu Scientifica – Milníky světa vědy naskladníme 3.10.2010

Internetové knihkupectví Beletrie

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.