rubriky:

navštivte:

TPmont je obchodně-technologická firma zabývající se v širokém portfoliu své nabídky dodávkami i montáží různých výrobků a komponentů z technických plastů (PVC) pro mnohostranné použití, které jistě uspokojí mnohé jejich uživatele. Tyto výrobky v celém jejich sortimentu splňují předepsané certifikace a jako takové proto nacházejí efektivní uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti, především v průmyslových provozech, ve stavebnictví, v zemědělství, ve službách, v dopravě a v mnoha dalších, kde pro své, mnohdy jedinečné vlastnosti a parametry jsou jako protiváha k podobným výrobkům z ,,tradičních“ materiálů nenahraditelné a z těchto důvodů velmi žádané. Naším hlavním sortimentem jsou hlavně produkty z PVC a pryže – podlahové desky z PVC, kabelové chráničky z PVC , kabelové mosty z PVC, dopravní značení z PVC, palety z PVC, kanálové poklopy z PVC, rohože z PVC, rohože z pryže a jiné technické i průmyslové racio-plasty. Mezi hlavní výhody těchto produktů patří zejména, široká nabídka, vysoká mechanická odolnost a zatížení, nízké povrchové opotřebení, chemická rezistentnost, vysoká životnost, snadná a rychlá pokládka, operativní výměna, jednoduchá údržba, bezpečnost, kompatibilita, variabilita, bohaté příslušenství a nízká cena. Mezi další pracovní náplně firmy TPmont patří i montáže a údržba těchto prvků.

Desky z PVC: Použití zejména jako izolační, vyrovnávací a zátěžové prvky pro podlahy ve skladech, výrobní halách, výstavních a sportovních objektech, stájích a parkurových plochách a mnoha dalších s možností jak vodorovné pokládky tak také svislé aplikace.

Rohože z pryže: Zajištění různých povrchů protiskluzovými a hygienickými vlastnostmi, převážně v místech pohybů s lidskou obsluhou. Zároveň mají tyto rohože i relaxační atribut, kdy chůze a dlouhodobé stání na těchto prvcích snižuje únavu a tím má pozitivní vliv na výkonnost a zdraví lidského faktoru, což nejvíce ocení zaměstnanci při výrobě a dalších činnostech v průmyslových a jiných provozech. Zároveň mohou tyto rohože po různé povrchové úpravě a logaci plnit i estetickou a reprezentační funkci.

Kabelové chráničky z PVC: Vhodné zejména pro ochranu kabelů, trubek a dalších, kdy svými technickými parametry zajišťují při podzemním uložení výše uvedené technologie jejich vysokou bezpečnost a případnou operativnost při nutné odkrývce zeminy z důvodu opravy, kontroly, nebo výměny toho, co bylo předmětem původní pokládky.

Kabelové mosty z PVC: Dočasná povrchová ochrana elektrických vedení, kabelů, hadic a trubek, které jsou položeny přes vozovku ve výrobních provozech, při výstavách a kulturních akcí. Dopravní značení z PVC: Vhodné zejména pro označení nestandardních situací a míst na pozemních komunikací, stejně tak jako jejich úprava a přizpůsobení aktuálnímu charakteru provozu, čímž se zvyšuje bezpečnost a plynulost silniční, tramvajové i železniční dopravy. Do naše hlavní nabídky patří: podstavce (patky) svislého dopravního značení, vodící prahy, zpomalovací prahy-retardéry, mobilní obrubníky.

Parkovací systémy z PVC: Do této skupiny našich výrobků patří prvek zvaný Carstop, který zajišťuje větší bezpečnost a přesnost při parkování zejména motorových vozidel tam, kde je větší jejich kumulace, jako jsou parkoviště a různé odstavné plochy u obchodních domů, sportovních nebo kulturních objektů, ale i u různých provozů s větším počtem zaměstnanců.

Palety z PVC: Pro manipulaci a uložení různého zboží a materiálu, kde na rozdíl od dřevěných, které vyžadují po nějakém čase náklady na renovaci, případně úplné vyřazení z použití, je u PVC palet hlavní výhodou zejména nízká váha, vysoká pevnost a životnost, přesné rozměry a bezúdržbovost.

Naší filozofií se proto stalo nejen přivést na trh nové výrobky, ale také svou troškou přispět k nápravě věcí, které byly v minulosti zanedbávány. To je hlavní důvod, proč se snažíme touto výrobní technologií a jejími finálními produkty, kdy by se tyto, jinak nepoužitelné materiály, zejména z PVC, hromadily na skládkách, přinést také určitou protislužbu přírodě a co nejméně zatěžovat naše životní prostředí. Proto veškeré naše výrobky jsou vyráběny z odpadu (recyklované kabelové PVC), který sami zpracováváme a měníme v tyto námi nabízené produkty, které nachází velmi široké, praktické uplatnění.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.