rubriky:

navštivte:

8.10.2010

Námořní bitvy

„Je jisté, stejně jako po dni přichází noc, že bez rozhodujících námořních sil nemůžeme vykonat nic definitivního a také nic záslužného a slavného.“
George Washington

Ovládnutí moří vždy patřilo k rozhodujícím válečným faktorům a před jadernou pumou žádná zbraň nenaháněla takovou bázeň jako bitevní loď. Vydejte se po stopách hrdinských činů a srážek na život a smrt v této globální historii válčení na moři, v němž se velitelé a jejich posádky utkávaly mezi sebou i se živly, aby vybojovaly konečnou nadvládu.

KAŽDÝ VELKÝ KONFLIKT
Porozumějte příčinám, událostem a důsledkům všech velkých střetnutí v námořní historii, jež jsou zde představeny kombinací vzrušujících popisů bitev, dramatických fotografií a ilustrací a názorných plánů bitev v trojrozměrné projekci, aby oživily minulé děje do posledního barvitého detailu.

ZBRANĚ, TECHNOLOGIE A TAKTIKA
Sledujte vývoj námořních bojových strojů od palubní výstroje až k sonaru, od děl k řízeným střelám a od veslového pohonu až k jadernému – prozkoumejte evoluci stavby lodí, námořní taktiky a strategie.

ŽIVOT NA ŠIRÉM MOŘI
Staňte se svědky proměn života jak na palubě, tak v podpalubí, od způsobů trestání a udržování kázně až ke stravování a odpočinku – odhalte, jak se během dob změnily povinnosti lodních posádek, od veslaře až ke kapitánovi.

VÁLEČNÉ LODĚ
Prohlédněte si obrazovou galerii nejdůležitějších plavidel všech dob – od éry plachet až do současnosti – včetně triéry, galéry, řadové lodě, válečné lodě poháněné parou a lodě letadlové.

Námořní bitvy, jež čerpají z archivů Královského námořnictva a dostupných údajů o historických plavidlech a jejich výzbroji, nabízejí jedinečný vhled do všech stránek nebezpečné a náročné praxe vedení válek na moři.

Německé armádní uniformy a výstroj 1933–1945

Výpravná celobarevná publikace na křídovém papíře obsahuje 450 unikátních fotografií, které dokumentují nejdůležitější součásti německých armádních uniforem, které používala německá pozemní armáda mezi léty 1933 a 1945. Obrázky jsou doprovázeny odbornými texty, které se opírají o materiál z historických pramenů a čtenáři umožňují vynikající nahlédnutí do tématiky.

Největší válečné konflikty XX. století v dokumentární fotografii (2 knihy)

Praktický, pevný box obsahuje dvě knihy: I. světová válka v dokumentární fotografii a II. světová válka v dokumentární fotografii. Kvalitní obrazové publikace, čítající dohromady přes tisíc stran a obsahující přibližně 1700 působivých dobových fotografií, dokumentují dva největší válečné konflikty minulého století. Poutavý text osvětluje historické pozadí a podává přehledné a ucelené informace o tehdejších tragických událostech.

 • dvě knihy v praktickém, pevném boxu
 • srozumitelný historický komentář
 • chronologicky řazené kapitoly
 • 1700 unikátních dobových fotografií
 • obsáhlý seznam literatury k dané problematice
 • přehledný rejstřík.
 • Internetové knihkupectví Beletrie

  Leave a Reply

  You must be logged in to post a comment.