rubriky:

navštivte:

Centrální průmyslové vysavače jsou určeny nejen pro jednorázový úklid, ale také pro úklid v nepřetržitém provozu. Průmyslové vysavače se od klasických vysavačů pro domácnost odlišují především vysokým sacím výkonem, který je vyjadřován hodnotami dosaženého podtlaku a množstvím průtoku vzduchu, který je možné přefiltrovat. Průmyslové vysavače využijete naprosto všude, jak v komerčních objektech pro vysávaní podlah, tak i v průmyslových objektech k vysávaní nečistot vznikajících během výroby. Vysavače navíc může obsluhovat více pracovníků současně. Tak jako klasické centrální vysavače, tak i průmyslové svým majitelům ušetří mnoho strastí spojených s úklidem, neustálé vláčení těžkých strojů. Průmyslové vysavače dále disponují velmi nízkou hlučností, tudíž se během jejich používání může v klidu nerušeně dále pokračovat v ostatních činnostech.

Centrální průmyslové vysavače se skládají ze tří hlavních částí – agregátu (sací turbíny (dmychadla), separační nádoby (filtrační jednotky) a potrubního systému. Pro separaci jemného prachu se používají cyklonové odlučovače doplněné filtrem.

Právě konstrukce, velikost turbíny a plocha filtru, jsou určující pro výkon každého průmyslového vysavače. Používané filtry jsou většinou  skládané papírové nebo polyesterové a vysavače pracují na principu klasického suchého vysávání.

Výrobci uvádějí například maximální propustnost filtračního materiálu, použitého na filtrech. Ta se pohybuje v řádu 0.1–1% propuštěných nečistot, z celkového množství vysátého prachu. Podrobnější popis naleznete na našich stránkách.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.