rubriky:

navštivte:

Efektivní vytápění pomocí tepla ze země nebo spodní vody

Zvláštní výhoda moderních tepelných čerpadel spočívá v tom, že s poměrně malým množstvím elektrické energie zužitkují k vytápění velmi mnoho tepla z přírody, které je k dispozici zdarma. Podle zdroje tepla vyrobí za kilowatthodinu přivedené elektrické energie až šest kilowatthodin tepla pro vytápění. Náklady na energii jsou tedy nízké a zároveň se chrání ovzduší a fosilní zdroje.

Tepelná čerpadla Viessmann od 1,5 až 1 500 kW 

Ke kompletnímu programu Viessmann proto patří tepelná čerpadla, která efektivně využívají teplo ze země, spodní vody a vzduchu. Program zahrnuje tepelná čerpadla pro všechna použití od rodinného domu přes větší obytné budovy a obchodní provozy až po zásobování sítí centrálního vytápění s výkony od 1,5 až 1 500 kW.

Kromě toho mohou některá tepelná čerpadla Viessmann budovu navíc ještě chladit. V horkých letních dnech tak přivítáme dodatečný užitek. Ať už se jedná o vytápění nebo chlazení, Viessmann dodává celou systémovou techniku tzv. z jedné ruky – od nejmodernější regulační techniky přes zásobníkové ohřívače vody a akumulační zásobníky na topnou vodu až po radiátory a podlahová vytápění.

Vitocal 300-G:
Velmi efektivní tepelné čerpadlo s novými rozsahy výkonů 

S vysokými výkonovými čísly až 6,0 patří Vitocal 300-G firmy Viessmann k nejefektivnějším zařízením, která využívají teplo ze země nebo spodní vody. Nové rozsahy výkonů rozšiřují oblast použití čerpadel Vitocal 300-G i o budovy s vyšší spotřebou tepla, jako jsou například vícegenerační rodinné domy, hotely a obchodní budovy.

Modulární provedení pro výkony do 471 kW 

Jako samostatný přístroj je tepelné čerpadlo země/voda Vitocal 300-G (COP až 4,8 při B0/W 35 °C podle ČSN EN 14511) nyní k dispozici i s výkony od 21,2 do 42,8 kW. V provedení jako tepelné čerpadlo voda/voda (COP až 6,0 při W10/W 35 °C podle ČSN EN 14511) je maximální tepelný výkon dokonce 58,9 kW. S výstupními teplotami až 60 °C se tato tepelná čerpadla Vitocal 300-G hodí jak pro novostavby, tak pro modernizaci topných zařízení.

Modulární provedení čerpadla Vitocal 300-G umožňuje kombinace, které přesně vyhovují konkrétní potřebě. Aby se dosáhlo větších výkonů, lze nová tepelná čerpadla společně propojit na principu Master/Slave. Tepelné čerpadlo Master s regulací se nejprve provozuje samostatně. Zvyšuje-li se potřeba tepla, spustí regulace modulu Master automaticky modul Slave. Potom jsou možné výkony až 85,6 kW (země/voda), popř. až 117,8 kW (voda/voda). Ještě vyšších výkonů – až 342,8 kW při využití tepla ze země, popř. až 471,2 kW u spodní vody – se dosahuje zapojením šesti až osmi čerpadel Vitocal 300-G do kaskády.

Elektronický expanzní ventil a RCD-systém pro dosažení vyšší efektivity 

Ve všech provedeních tepelného čerpadla Vitocal 300-G zajišťuje kompresor Compliant-Scroll spolu s elektronickým expanzním ventilem a RCD-systémem vysokou efektivitu. RCD-systém neustále kontroluje a reguluje oběh chladiva. Tak je v každém bodě provozu tepelného čerpadla zaručen optimální způsob provozu. RCD-systém přitom sestavuje bilanci ohledně odběru energie z rozvodné sítě a předávání tepla do topení a pitné vody. Tím odpadá starost s dodatečným zabudováním elektroměru a počítače množství tepla.

Velmi tichý provoz 

Tepelná čerpadla Vitocal 300-G mají velmi účinnou protihlukovou izolaci a patří k nejtišším na trhu. Jejich plášť s perfektní protihlukovou izolací a 3D systémem potlačení vibrací kompresorů Scroll zajišťuje u nových tepelných čerpadel Vitocal 300-G vždy podle velikosti výkonu akustické výkony pod 44 dB (A). Proto lze tato čerpadla bez problémů nainstalovat blízko obytných místností.

Komfortní obsluha 

Nová regulace Vitotronic s vedením uživatele podle menu, velkým grafickým displejem a ovládacím křížem umožňuje v tepelném čerpadle Vitocal 300-G (zatím jen od 21,2 kW) jednoduché parametrizování a obsluhu. Displej zobrazuje nejen topnou křivku v grafické podobě, přehledně se představují i bilance příjmu energie z rozvodné sítě a odevzdání tepla do topení a pitné vody. Se systémem kontroly přes telefonní síť Vitocom, který je v nabídce jako příslušenství, je navíc možné i dálkové ovládání a dálková kontrola tepelného čerpadla. 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.