rubriky:

navštivte:

Vodoměrné šachty slouží k osazení vodoměrů nebo jiných měřících prvků na potrubí pod úroveň terénu. Vodoměrná šachta může být použita u obytných budov i rekreačních chat. To samé použití je většinou vhodné pro jímky, to je instalace jímek u rekreačních objektů, kde není k dispozici kanalizace.

Samonosná vodoměrná šachta VSSM,VSS v provedení je určena do volného terénu bez spodní vody. Umisťuje se na rovný pískový podklad. Vodovodní potrubí se protáhne vodotěsnými průchodkami a šachta se obsype se výkopkem.

Vodoměrné šachty k obetonování VS0,VS1,VS2,VS3 jsou určeny do lokalit s možným vyšším statickým zatížením (blízkost budov, opěrných zdí nebo komunikací pro motorová vozidla). Umisťuje se na betonový podklad. Po připojení potrubí se vodoměrná šachta obetonuje.

Naše firma dodává za nízké ceny, jsme výrobci. Dopravu našich produktů máte zdarma. Doprava ZDARMA – do 10 dnů. Certifikace kvality výrobku je samozřejmostí.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.